Veel voorkomende begrippen in de gezondheidswereld

Coachen 

Een coach helpt mensen die een doel of uitdaging hebben deze te bereiken door:

  • samen je doel SMART te maken (Specifiek, Meetbaar, Attractief, Realistisch en Tijdgebonden);
  • te luisteren en samen te vatten;
  • te inspireren waardoor je energie krijgt om aan de gang te gaan;
  • te motiveren waardoor je ook de minder leuke uitdagingen gaat oppakken;
  • je mindset aan te scherpen door belemmerende overtuigingen uit de weg te ruimen;
  • je bewustzijn te vergroten waardoor je beter begrijpt waarom de dingen ‘zijn zoals ze zijn’;
  • uiteindelijk met dit alles je gedrag positief beïnvloeden zodat jij je doelen kan bereiken.Gezond

Gezondheid is een gevoel van zowel lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk welzijn. Het betekent dus niet alleen het ontbreken van ziektes. Ieder mens voelt zelf of hij zich gezond voelt of niet. Ook heeft ieder mens andere maatstaven voor een goede gezondheid. Voor de een is dit nooit ziek zijn en voor de ander is dit kunnen leven zonder darmklachten. Maar ook; gezond zijn door lekker in je vel te zitten, waardering te hebben voor jezelf en voor anderen. Daarnaast maakt een optimale gezondheid het mogelijk energiek te leven en je hierbij fit, mooi en gelukkig te voelen. 

 

Je kunt iemand zijn keuzes niet als gezond of ongezond bestempelen zonder te kijken naar het gehele voedingspatroon. 

Gezonde producten zijn ook wel optimale voedingsmiddelen die rijk zijn aan essentiële voedingsstoffen.

Minder gezonde producten zijn minder optimale voedingsmiddelen, ofwel minder rijk aan voedingsstoffen.

Het is belangrijk dat de basis van jouw voedingspatroon wordt gevormd door nutriënt rijke voeding: producten rijk aan voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen en vezels.

Kijk daarom naar het gehele voedingspatroon in plaats van naar één product. Een valkuil van vele is namelijk ‘detail denken’ waarbij we het geheel over het hoofd zien. Dit geldt ook voor gezondheid in zijn geheel. Misverstanden

Gewicht verliezen of aankomen is makkelijk

Het beheersen van eetgewoonten vraagt veel van de afvaller en van de omgeving.

 

Gewicht verliezen kun je alleen doen

De omgeving is net zo belangrijk voor het proces als deze is geweest bij het ontstaan en in stand houden van het probleem. Blijvend succes is mede afhankelijk van steun uit de naaste omgeving. Schakel je omgeving in, maar let er op, dat als het een keer wat minder gaat je niet alle schuld bij de ander legt.

 

Succesvol gewicht verliezen betekent honger lijden

Honger is geen noodzaak bij succesvol afvallen, maar eerder een bedreiging ervan.

 

Elk programma is geschikt voor iedereen

Het programma wordt aangepast aan jouw situatie, zo bereik je een leefstijl voor de lange termijn.

 

Je streefgewicht bereiken is een kortdurende inspanning

Juist de geleidelijkheid van het afvallen is typerend voor blijvend gewichtsverlies. Ook na het behalen van je streefgewicht moet je je blijvend inzetten.